Tidsskrift for Islamforskning (Sep 2007)

Sami Zubaida: Ret og magt i den islamiske verden. Forlaget Vandkunsten 2006. 296 sider.

  • Brian Arly Jacobsen

DOI
https://doi.org/10.7146/tifo.v2i1.24550
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 1

Abstract

Read online

No abstracts available.