Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law (Dec 2020)

L'ètica de la llengua: més enllà de la justícia lingüística. Recensió de Peled, Yael; Weinstock, Daniel M. (eds.) (2020). Language Ethics

  • Elvira Riera Gil

DOI
https://doi.org/10.2436/rld.i74.2020.3572
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 74
pp. 224 – 229

Abstract

Read online

Recensió de Peled, Yael; Weinstock, Daniel M. (eds.) (2020). Language Ethics. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 240 p.

Keywords