In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

<b> Yazılı Basında Yayımlanan Küresel Terör Haberleri Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme</b> / <i> A Sociological Analysis on Global Terror News Published in Print Press </i>

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. 2016;5(3):152-177 DOI 10.7596/taksad.v5i3.570

 

Journal Homepage

Journal Title: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2147-0626 (Online)

Publisher: Karabuk University

LCC Subject Category: General Works: History of scholarship and learning. The humanities | Social Sciences: Social sciences (General)

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish, French, Arabic, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


İbrahim Yenen

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Öz Bu makale, gazetelerde yayımlanan küresel terör haberlerini beş araştırma sorusuna göre değerlendirmektedir. Araştırmanın temel bulguları 05 Mayıs 2015- 05 Ağustos tarihleri arasında Hürriyet, Posta, Sözcü, Sabah, Habertürk ve Milliyet gazetelerinde yayımlanan din ile ilgili haberlerden elde edilmiştir. Çalışmanın veriler açısından sonuçlarına bakıldığında özellikle küresel anlamda meydana gelen terör faaliyetlerinin dinsel referanslara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu dinsel referansların daha çok şiddet, saldırganlık ve terör bağlamında ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Şiddet ve terör bağlamında yayımlanan haberlerin daha çok dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen terör saldırıları, bu saldırıların genişleyerek savaş alanlarına dönüşmesi, terör örgütlerine bireysel katılımlar ve terör örgütlerine karşı düzenlenen bölgesel veya genel operasyonları içerdiği tespit edilmiştir. Abstract     This article assesses the global terrorist news published in newspapers based on five research questions. The main findings of the survey were obtained from news related with religion published in Hürriyet, Posta, Sözcü, Sabah, Habertürk and Milliyet newspapers between May 5th, 2015 and August 5th. When we look at the results of the work in terms of the data, it is understood that the terrorist activities, especially in the global sense, have religious references. It is understood that these religious references have emerged mostly in the context of violence, aggression and terror. It was determined that the news published in violence and terrorism corresponded mostly to terrorist attacks carried out in different regions of the world, individual participation in terrorist organizations and regional or general operations against terrorist organizations.