Slavia Meridionalis (2018-12-01)

Słowiańskie ‘da’ i jego bałkańska specyfika

  • Maciej Mielnik

DOI
https://doi.org/10.11649/sm.1576
Journal volume & issue
Vol. 18, no. 0

Abstract

Read online

The Slavic ‘da’ and its Balkan peculiarities The aim of this article is the analysis of the Slavic ‘da’, its derivates and distribution, from Proto-Slavic to modern Slavic languages, with particular emphasis on the Serbo-Croatian diasystem. The main assumption made by the author is the optativity of the South Slavic ‘da’, which constitutes a so-called syntactic Balkanism. The present study offers a concise presentation of the Slavic ‘da’, including both the dictionary data and the author’s own interpretation of the role of this grammatical particle in the South Slavic languages. Słowiańskie ‘da’ i jego bałkańska specyfika Niniejszy artykuł stanowi próbę uporządkowania wiedzy na temat słowiańskiego da, jego derywatów oraz dystrybucji językowej ze szczególnym uwzględnieniem diasystemu serbsko-chorwackiego. Analizę przeprowadzono na materiale słownikowym począwszy od języka prasłowiańskiego. Głównym założeniem pracy jest optatywność południowosłowiańskiej partykuły da, która składa się na tzw. syntaktyczny bałkanizm. W problematyce zagadnienia została zawarta interpretacja własna autora.

Keywords