Etnoantropološki Problemi (2016-03-01)

Relata refero. Percepcija antičke grčke prošlosti u savremenom srpskom obrazovanju

  • Vladimir V. Mihajlović

Journal volume & issue
Vol. 7, no. 3

Abstract

Read online

Od kraja XVIII veka, sa modernim obrazovanjem među Srbe stiže i zapadna recepcija antičke kulture. Ta slika klasične prošlosti bila je pod snažnim uticajem širih društvenih, i naročito političkih okolnosti toga vremena. Preuzimajući (uz organizacione i pedagoške osnove) zapadni narativ o klasičnoj Grčkoj, pioniri školstva, kao i osnivači akademskih disciplina u Srba nesvesno su preuzimali i njegovu ideološku potku. Nakon ove, nazovimo je „faze institucionalizacije“, kroz obrazovni sistem dolazi do neprekidnog reprodukovanja ovog narativa. Posledica toga je da u savremenom srpskom obrazovanju susrećemo, gotovo savršeno očuvane, primere teorijskih koncepata XVIII i XIX stoleća.