Retrospektivní analýza systematických změn zemského povrchu v povodí horního Západního Bugu na Ukrajině

ACC Journal. 2016;22(1):7-18 DOI 10.15240/tul/004/2016-1-001

 

Journal Homepage

Journal Title: ACC Journal

ISSN: 1803-9782 (Print); 2571-0613 (Online)

Publisher: Technical University of Liberec

Society/Institution: The Academic Coordination Centre in the Euroregion Nisa

LCC Subject Category: Social Sciences

Country of publisher: Czechia

Language of fulltext: German, English, Polish, Czech

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Cornelia Burmeister

Jochen Schanze

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Článek popisuje přístup a empirické výsledky systematických změn v povodí horního Západního Bugu na Ukrajině. Z teledat satelitu Landsat a SPOT je určen zemský povrch v období 1989, 2000 a 2010. Každý časový úsek je přitom zastoupen třemi obrázky z různých ročních období s cílem integrovat vývoj vegetace a opravit klasifikaci pomocí metody maximální věrohodnosti. Jako výsledek bylo detektováno celkem šest tříd: zastavěná plocha (městská), listnatý les, jehličnatý les, zemědělská půda, zeleň a vodstvo. Po učení povrchu v jednotlivých časových úsecích jsou zkoumány změny vzniklé za poslední dvě desetiletí. Pozorovaný pokles a růst je statisticky analyzován, aby mohly být stanoveny systematické a náhodné změny zemského povrchu ve zkoumané oblasti. Výsledky ukazují, že orná půda není přeměněna na zastavěné plochy. Orná půda se mění v travnaté porosty a naopak. Tato systematická změna je velmi silná. V klasifikaci lesních porostů jde především o vzájemnou záměnu, přičemž více dochází k přeměně lesů jehličnatých na listnaté.