European Countryside (Sep 2013)

An Evaluation of the Demand for Telework and Smart Work Centres in Rural Areas: A Case Study from Latvia

  • Vitola Alise,
  • Baltina Iveta

DOI
https://doi.org/10.2478/euco-2013-0016
Journal volume & issue
Vol. 5, no. 3
pp. 251 – 264

Abstract

Read online

Mūsdienu globalizētajā pasaulē lauku teritorijas saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem, jo darbavietu skaits tradicionālajās lauku nozarēs samazinās. Tai pašā laikā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī pārmaiņas darba saturā un organizācijā ļauj lauku kopienām piedalīties zināšanu ekonomikā attālināti. Lai novērtētu attālinātā darba potenciālu, tika aptaujāti 1335 jeb 0,07% Latvijas iedzīvotāju. Detalizēta aptaujas rezultātu analīze tika veikta divās lauku pašvaldībās (Balvos un Limbažos), kas saskaras ar atšķirīgiem sociālekonomiskajiem izaicinājumiem. Aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijā ir augsts pieprasījums pēc teledarba iespējām, kas saglabājās līdzvērtīgs neatkarīgi no respondentu dzimuma, vecuma un dzīvesvietas. Cilvēki mazāk apdzīvotos reģionos ir arī ieinteresēti socializēšanās un profesionālas tīklošanās aktivitātēs attālinātā darba centros - telpās, kas veidotas teledarba veikšanai.

Keywords