Søkelys på Arbeidslivet (May 2022)

Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis

  • Gunn Elin Fedreheim,
  • Tina Hansen,
  • Marit Aure

DOI
https://doi.org/10.18261/spa.39.2.1
Journal volume & issue
Vol. 39, no. 2
pp. 1 – 14

Abstract

Read online

Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger. Denne artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, og studerer deres syn på bruk av praksisplasser til kvalifisering av flyktninger. Vi bruker mangfoldsledelsens flernivåperspektiv som analytisk rammeverk og finner at arbeidsgiverne ønsker mer systematikk rundt tilretteleggingen av praksis, inkludert bedre samarbeid mellom de ulike aktørene, at arbeidsgiverne motiveres av tanken på en mangfoldig arbeidsstokk, at arbeidsgiverne er opptatt av å forvalte mangfoldet, men også av å likebehandle alle sine ansatte, og at de ønsker at kommunene selv tilbyr flere praksisplasser.

Keywords