Die roeping en identiteit van die evangeliedienaar

Verbum et Ecclesia. 1983;4(1):59-68 DOI 10.4102/ve.v4i1.1294

 

Journal Homepage

Journal Title: Verbum et Ecclesia

ISSN: 1609-9982 (Print); 2074-7705 (Online)

Publisher: AOSIS

Society/Institution: University of Pretoria, Centre for Ministerial Development of the Dutch Reformed Church (Exelsus)

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Religions. Mythology. Rationalism: Religion (General)

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: Afrikaans, German, English, Dutch; Flemish

Full-text formats available: PDF, HTML, ePUB, XML

 

AUTHORS

A. J. Smuts

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 17 weeks

 

Abstract | Full Text

Aanleiding tot die keuse van hierdie tema was 'n gesprek met 'n jong predikant wat slegs enkele maande tevore sy milit�re diensplig voltooi het. Hy het een en ander te vertel gehad omtrent sy ervaringe gedurende hierdie tyd. Dit is natuurlik moontlik om as dienspligkapelaan diens te doen sonder om werklik na aan die manskappe vir wie jy verantwoordelik is, te kom.