Przegląd Spawalnictwa (2016-09-01)

Technologia lutowania twardego prętów uzwojenia stojana turbogeneratora

  • Zbigniew Mirski,
  • Edward Chlebus,
  • Kazimierz Granat,
  • Grzegorz Ziółkowski,
  • Tomasz Krause,
  • Kurt Steigleder,
  • Konrad Lickiewicz,
  • Arkadiusz Toporczyk

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v88i9.659
Journal volume & issue
Vol. 88, no. 9

Abstract

Read online

Lutowanie prętów stojana ze skuwką, z dużą liczbą miedzianych przewodów elementarnych, jest procesem specjalnym, wynikającym ze złożonej konstrukcji lutowanego złącza. W opracowanej technologii lutowania twardego zastosowano regulowany docisk górny pakietu, zmieniany przed rozpoczęciem procesu i bezpośrednio przed jego zakończeniem. Wywierany jest on przez siłowniki hydrauliczne, co umożliwia ciągłą kontrolę docisku oraz nadzorowanie parametrów procesu w trakcie jego trwania. Ponadto zastosowano precyzyjne dozowanie wymaganej ilości lutu, deponowanego w konkretnych miejscach podczas montażu skuwki, przed procesem lutowania. Brazing technology of turbogenerator stator winding bars Brazing of the stator bar lugs with a high number of individual copper strands is a special process due to complex design of the brazed joint. The new brazing technology applied utilizes adjustable pressure from the top, varied of the lug prior to heating and directly before end of the brazing procedure. The pressure is exerted by a hydraulic device enabling measurement of the process parameters and control the process. Additionally it was precisely dosed amount of bearing braze metal deposited in certain places during the lug assembly, before the brazing process.

Keywords