Przeglad Socjologii Jakosciowej (2018-10-01)

Od creatio ex nihilo do Cool Britannia. Ku źródłom dyskursu kreatywności

  • Karol Franczak

DOI
https://doi.org/10.18778/1733-8069.14.4.06
Journal volume & issue
Vol. 14, no. 4
pp. 104 – 125

Abstract

Read online

Celem artykułu jest analiza „mitu pochodzenia” współczesnego dyskursu kreatywności i ujawnienie jego skonstruowanego charakteru. Sceptyczne spojrzenie na pozornie linearną transformację popularnej idei ujawnia nie tylko nieciągłość i liczne pęknięcia w procesie zmiany sposobów rozumienia pojęcia, ale także niezamierzone funkcje współczesnych objaśnień genezy kreatywności. Analiza sposobów tematyzowania kreatywności w dyskursie religijnym, artystycznym, filozoficznym i naukowym służy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kreatywność stała się współcześnie filarem narracji modernizacyjnej wiązanej z kategoriami innowacji, przemysłów kreatywnych, ekonomii kultury czy tworzeniem „kreatywnych miast”.

Keywords