Edukacja (Sep 2012)

Lekcja języka angielskiego z perspektywy uczniów klas trzecich gimnazjów

  • Agata Gajewska-Dyszkiewicz,
  • Katarzyna Kutyłowska,
  • Filip Kulon,
  • Katarzyna Paczuska,
  • Ludmiła Rycielska,
  • Magdalena Szpotowicz

Journal volume & issue
Vol. 119, no. 3
pp. 87 – 104

Abstract

Read online

Wyniki Europejskiego badania kompetencji językowych (ESLC) pokazały, że w Polsce lekcja w szkole jest dla wielu uczniów jedyną okazją do regularnego kontaktu z językiem obcym. Autorzy niniejszego tekstu podjęli próbę przeanalizowania informacji dotyczących lekcji językowych, a zebranych wśród gimnazjalistów uczestniczących w badaniu ESLC. Celem artykułu jest omówienie danych kwestionariuszowych dotyczących lekcji języka w świetle aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z nauczaniem języków obcych oraz założeniami podstawy programowej. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy lekcja, której obraz wyłania się z odpowiedzi uczniów, pozwala na realizację podstawowego celu edukacji językowej, jakim jest komunikacja w języku obcym.

Keywords