Early Modern Low Countries (2019-06-01)

Marijke Meijer Drees, Marco Prandoni, and Rita Schlusemann (eds.), De glans van Vondels Lucifer. Opvoeren, vertalen, herinneren

  • Marrigje Paijmans

Journal volume & issue
Vol. 3, no. 1

Abstract

Read online

No abstracts available.