Revista Catalana de Dret Públic (Dec 1990)

Les finances de la Generalitat de Catalunya

  • Antoni Castells i Oliveres

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 12

Abstract

Read online

No abstracts available.