Cukurova Medical Journal (Mar 2022)

13 yaşındaki bir çocuğun ası ile başarısız özkıyım girişimi

  • Nur Köprülü Çelikkaya,
  • Dilek Yeniay

DOI
https://doi.org/10.17826/cumj.1030754
Journal volume & issue
Vol. 47, no. 1
pp. 468 – 470

Abstract

Read online

Özkıyım, adölesan yaş grubunda sıklığı giderek artmakta olan küresel bir halk sağlığı sorunudur. Ailesel, ekonomik veya ruhsal problemler sonucunda ası gibi nadir yöntemlerin seçimi ile dahi küçük yaşlarda karşımıza gelebilmektedir. Yaşın küçülmesi ve seçilen yöntemler nedeni ile giderek daha zorlu bir süreç şeklinde yoğun bakımlarda takibe dönüşür hale gelmiştir. Okul, toplum ve sağlık alanlarında daha çok önleme programları yapılmalıdır. Bu sunuda ası ile özkıyım girişiminde bulunan onüç yaşında bir erkek çocuğunun yoğun bakım süreci tartışılacaktır.

Keywords