Instrukcje dla posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejm Wielki. Uwagi na temat nowego litewskiego wydawnictwa źródłowego (Rec.: Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos [1788–1790], parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, UAB „Vitae Litera”, Vilnius 2015, ss. 436)

Przegląd Nauk Historycznych. 2017;16(2) DOI 10.18778/1644-857X.16.02.15

 

Journal Homepage

Journal Title: Przegląd Nauk Historycznych

ISSN: 1644-857X (Print); 2450-7660 (Online)

Publisher: Lodz University Press

Society/Institution:  Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe: History of Poland | History (General) and history of Europe: History (General)

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: English, Polish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 19 weeks

 

Abstract | Full Text

-