Revista Catalana de Dret Públic (Jun 2019)

Com construir la governança electrònica en una societat digital: el cas d’Estònia

  • Katrin Nyman Metcalf

DOI
https://doi.org/10.2436/rcdp.i58.2019.3316
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 58
pp. 1 – 12

Abstract

Read online

L’article explica i aborda el significat, el contingut i els beneficis de la governança electrònica, utilitzant l’exemple d’Estònia. La governança electrònica no ha de ser complexa legalment, però cal entendre i analitzar les implicacions de les noves tecnologies. A Estònia, totes les bases de dades públiques estan connectades, proporcionant la possibilitat d’aportar dades una única vegada (once-only principle). Els individus tenen fàcilment una visió de conjunt de les seves dades i de com s’utilitzen. Els serveis digitals estan centrats en les persones i són accessibles mitjançant targetes d’identificació i codis a l’abast de tota la ciutadania i els residents. Explicar l’exemple estonià i les seves implicacions legals pot servir d’inspiració a altres països.

Keywords