Slavistična Revija (Jul 2020)

Vpliv literature na pripovedne prvine videoiger

  • Aleš Čeh,
  • Miran Štuhec

Journal volume & issue
Vol. 68, no. 2

Abstract

Read online

V pričujoči razpravi po vzoru predhodnih raziskav, ki so že obstajale za področje filma, pokažemo, da je literatura opazno vplivala na razvoj pripovednih prvin videoiger. Ob tem zagovarjamo tezo, da nastanek novega medija ni sinhron dogodek, ki bi bil ekskluzivno vezan na opaznejši tehnološki premik, pač pa je med drugim posledica prereza tehnološkega razvoja, spremenjenega koda družbeno-duhovnih potreb človeka in novih pripovednih tehnik, ki zaradi tujosti povzročijo odmik od tradicionalne podobe medijev, ki so obstajali pred novonastalim. Ta ugotovitev in praktična aplikacija na videoigre kaže, da gre za medij, ki ga lahko delno interpretiramo tudi s pomočjo literarne vede. Prispevek tako služi za uvod v podrobnejši študij hibridizacije pripovednih prvin videoiger in literature.

Keywords