Tidskrift för Litteraturvetenskap (Mar 2022)

Digital humaniora, datorisering och litteraturvetenskap i en digitaliserad värld

  • Karl Berglund,
  • Oscar Jansson,
  • Lina Rahm

DOI
https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2107
Journal volume & issue
Vol. 51, no. 3-4

Abstract

Read online

De senaste decennierna har ”digital humaniora” nämnts i otaliga sammanhang och kommit att påverka litteraturvetenskaplig utbildning och forskning – trots att begreppets innebörd alltjämt är omdebatterad. Är det en ny disciplin eller specialisering av forskning och undervisning som redan bedrivs? På vilka sätt hänger digital humaniora ihop med samhällets och universitetens datorisering? Är det ett svar på hur litteraturen kan förstås i en digitaliserad värld, eller en fingervisning om litteraturvetenskapens framtid? För att reda i begreppen bjöd TFL-redaktionen in till ett panelsamtal via videolänk, av och med Karl Berglund (Uppsala universitet), Oscar Jansson (Lunds universitet) och Lina Rahm (KTH).