Norsk Lingvistisk Tidsskrift (Nov 2017)

Tryggve Sköld och umesamiskan. Intryck från en oavslutad språkdokumentation

  • Florian Siegl

Journal volume & issue
Vol. 35, no. 2

Abstract

Read online

I artikeln behandlas Tryggve Skölds hittills nästan okända fältforskning bland umesamer på 1950- och 1960-talen i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommun. I första delen belyses Skölds fältforskning närmare och som avslutning presenteras en översikt av material som blev insamlat av honom. I andra delen diskuteras några särskilda nordliga drag i denna varietet av umesamiska som talades i gränsområdet mellan umesamiskan och pitesamiskan.

Keywords