Desigualdades sociales y universidad

Papers. 2005;76(0):217-228 DOI 10.5565/rev/papers/v76n0.1010

 

Journal Homepage

Journal Title: Papers

ISSN: 0210-2862 (Print); 2013-9004 (Online)

Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona

LCC Subject Category: Social Sciences: Sociology (General)

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: Spanish; Castilian, Catalan; Valencian, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Werner Georg

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

Des del primerenc treball de Pierre Bourdieu a «Reproduction», la desigualtat social al sistema educatiu i especialment a nivell universitari ha estat un focus d’interès sociològic. A la base de la principal teoria de Bourdieu, s’hi planteja la qüestió de com estudiants de diferents estrats socials acumulen capital econòmic, social i cultural a la universitat. Basantse en una enquesta a estudiants, duta a terme a les regions de Baden-Württemberg, Rhone- Alps i Catalunya, es duu a terme una comparació mitjançant una anàlisi de correspondències. Com a resultat, es mostra com Baden-Württenberg presenta les desigualtats socials més importants a nivell universitari, seguit per Rhone-Alps i Catalunya. Mentre que Baden- Württemberg i Rhone-Alps presenten el mateix patró de desigualtat social (una preponderància de les desigualtats econòmiques), la connexió entre classes socials i sistema universitari sembla que és força diferent a Catalunya.