Acta Iuris Stetinensis (Jan 2016)

Logika a prawoznawstwo – uwagi dotyczące książki Tomasza Bekrychta, Mileny Koryciej-Zirk, Karola Dobrzenieckiego, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, wyd. 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2014, s. 196.

  • Piotr Sobol-Kołodziejczyk,
  • Marek Zielinski

DOI
https://doi.org/10.18276/ais.2016.15-09
Journal volume & issue
Vol. 15

Abstract

Read online

.