Nauka i Szkolnictwo Wyższe (Jan 2014)

Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty

  • Marek Kwiek

Journal volume & issue
no. 1-2(43-44)

Abstract

Read online

Prezentowany tekst zawiera krótką analizę najważniejszych motywów dyskusji toczących się w Europie i dotyczących przyszłości tradycyjnej instytucji uniwersytetu, które są istotne w kontekście polskim. Siedem motywów najważniejszych w polskim kontekście to równość dostępu do szkolnictwa wyższego i ekspansja systemów edukacyjnych, współfinansowanie studiów, finansowa niezależność uczelni, wyższe wykształcenie jako dobro prywatne i dobro publiczne, przedsiębiorczość uczelni, zmieniająca się dynamika relacji prywatne – publiczne w szkolnictwie wyższym oraz regionalna misja uczelni.

Keywords