Порівняльно-педагогічні студії (Oct 2013)

Партнерські зв'язки загальоосвітньої школи у сільській місцевості США

  • Ірина Щербань

DOI
https://doi.org/10.31499/2306-5532.1.2009.17827
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 1

Abstract

Read online

У статті досліджено феномен партнерства в освіті сільських регіонів США у 80-х рр. ХХ ст. Дано визначення та характеристики партнерства, окреслено причини формування та коло суб’єктів освітньої співпраці, розглянуто програми проектів в освіті сільської Америки зазначеного періоду. В статье исследуется феномен партнерства в образовании сельских регионов США в 80-х годах ХХ столетия. Даются определения и характеристики партнерства, анализ причин формирования и круг субъектов образовательного сотрудничества, рассматриваться проекті программ в образовании сельской Америки отмеченного периода. The article is devoted to the investigation of the phenomenon of the USA rural education partnership in 80-s of XX-th century. Determination and description of partnership is given, forming reasons and circle of subjects of educational collaboration are outlined and the programs of rural America educational collaboration projects are considered.