Studia Paedagogica Ignatiana (Nov 2016)

Idee pedeutologiczne w szkole lwowsko-warszawskiej Władysława Szulakiewicz, O uczących i uczonych: szkice z pedeutologii historycznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 276.

  • Joanna Falkowska

DOI
https://doi.org/10.12775/11369
Journal volume & issue
Vol. 19, no. 2
pp. 299 – 308

Abstract

Read online

Książka pt. O uczących i uczonych Władysławy Szulakiewicz ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zamierzeniem Autorki tej publikacji było odczytanie myśli pedeutologicznej w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. W pracy zaprezentowano portrety wybitnych twórców polskiej humanistyki, w perspektywie pojmowania przez nich służby nauczycielskiej. Ponadto ukazano style pracy pedagogicznej wybitnych uczonych, nauczycieli akademickich, którzy łączyli pracę naukową z działalnością dydaktyczną i oświatową. Ważną częścią publikacji jest także próba ukazania istoty relacji mistrz – uczeń. Autorka podkreśliła również, że istotnym elementem łączącym bohaterów tego opracowania jest wspólny rodowód akademicki i tworzenie przez nich szkoły naukowej skupiającej wielu równie cenionych uczniów. Do grona tych wybitnych uczonych Szulakiewicz zaliczyła Kazimierza Twardowskiego, Ludwika Jaxa--Bykowskiego, Tadeusza Czeżowskiego oraz Izydorę Dąmbską.