Dini Araştırmalar (2016-11-01)

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi

  • Gülriz UYGUR

DOI
https://doi.org/10.15745/da.267273
Journal volume & issue
Vol. 19, no. 49
pp. 209 – 227

Abstract

Read online

Kadına yönelik şiddet, günümüzün en önemli problemlerinden birini oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddeti önlemek için, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Çünkü, kadınlar, sırf cinsiyetleri dolayısıyla şiddete uğramaktadırlar. Belirli şiddet türleri, özellikle ev-içi şiddet, kadınları orantısız olarak etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda eşitliğin sağlanmasıdır. Bunun için, dağıtım ilkelerinin eşitlikçi olması ve toplumsal cinsiyete ilişkin kültürel değişikliğin sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlamı ve gerekleri, eşitlik ilkeleri çerçevesinde ortaya konacaktır. Kadına yönelik şiddetin boyutları tanımlanacak, bunun önlenmesi için gerekli olan toplumsal cinsiyet eşitliği algısının sağlanabilmesine yönelik görüşler tartışılacaktır.

Keywords