LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO POKYČIAI IR EUROPOS SĄJUNGOS POVEIKIS: AGENTŪRIZACIJA IR DEPOLITIZACIJA

Politologija. 2015;76(4) DOI 10.15388/Polit.2014.76.4879

 

Journal Homepage

Journal Title: Politologija

ISSN: 1392-1681 (Print); 2424-6034 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


VITALIS NAKROŠIS (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)

SABINA BANKAUSKAITĖ-GRIGALIŪNIENĖ (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Šiame straipsnyje siekiama aprašyti ir paaiškinti esminius agentūrų vadovų politizacijos, agentūrų skaičiaus ir jų valdymo pokyčius, taip pat nustatyti, koks buvo ES poveikis tiems dalykams. Straipsnis pagrįstas teorinių europeizacijos ir viešosios politikos požiūrių sinteze, taip pat turimos informacijos ir statistinių duomenų analize. Nors ES reikšmingai prisidėjo prie naujų agentūrų įsteigimo, jos poveikis šių agentūrų išlikimui išsiplėtus ES buvo kur kas mažesnis. ES darė įtaką agentūrų vadovų politizacijos mažėjimui per specifinius acquis reikalavimus, o ne politines narystės ES sąlygas. Tyrimo rezultatai rodo diferencijuotą ES poveikį: europeizuotų agentūrų valdymas po truputį darosi profesionalesnis, palyginti su neeuropeizuotomis agentūromis.