Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris... compartits?

Debats. Revista de cultura, poder i societat. 2017;131(1) DOI 10.28939/iam.debats.131-1.3

 

Journal Homepage

Journal Title: Debats. Revista de cultura, poder i societat

ISSN: 0212-0585 (Print); 2530-3074 (Online)

Publisher: Diputació de València

Society/Institution: Diputació de València

LCC Subject Category: Social Sciences: Social sciences (General)

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: Spanish; Castilian, Catalan; Valencian, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Diane Saint-Pierre
Alexandre Couture Gagnon

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 16 weeks

 

Abstract | Full Text

Des de l’aprovació de la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals de la UNESCO de 2005, la diversitat cultural esdevindria un objectiu central en les polítiques públiques de molts estats signataris. Però, tot i que s’han trobat diferències entre situacions nacionals pel que fa al reconeixement d’aquesta diversitat, què passa amb aquestes nacions minoritàries que treballen des de fa dècades per a desenvolupar una cultura societària legítima per la seua pertinença cultural i lingüística? Hi ha un desajust pel que fa als instruments d’acció pública posats en pràctica al llarg de dècades per assegurar l’esplendor d’una cultura i d’una llengua particulars? En aquest text, ens centrem en les polítiques culturals i en altres àrees connexes (sobretot en llengua, educació i immigració) que també estan relacionades amb la qüestió de la diversitat cultural al Quebec i a Catalunya, dues nacions minoritàries que, com a societats democràtiques dotades d’autonomia parlamentària i governamental, també tenen l’obligació de protegir, valoritzar i donar suport a les minories i als grups etnoculturals que habiten als seus territoris.