Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale (Jun 2019)

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU FAPTELE INFRACȚIONALE PREVĂZUTE LA art.183 CP RM: IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR LEGISLATIVE ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

  • Eugeniu GOGU

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 8 (128)

Abstract

Read online

În acest articol au fost cercetate aspecte fundamentale ce țin de răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de securitate a muncii, în sensul art.183 CP RM. Prin analiza și sinteza celor mai prospere concluzii doctrinare, prin cercetarea legislației extrapenale au fost scoase în evidență formulări noi privite de către autor ca principii îndrumătoare în aplicarea legii penale în cazurile de încălcare a regulilor de securitate a muncii. Totodată, pentru a-și fortifica poziția doctrinară, autorul a purces la analiza doctrinei juridico-penale contemporane și a practicii judiciare autohtone. În urma studiului întreprins au fost formulate concluzii apte a fi implementate în doctrina dreptului penal, precum și înaintate propuneri de lege ferenda. criminal liability for the criminal offences provided by the art.183 CC RM:identification of lawmaking deficiencies and proposals to reform In the realm of this article there have been researched several fundamental aspects concerning criminal liability for labour security violations in accordance with the art.183 Criminal code of the Republic of Moldova. By means of analysis and synthesis of modern scientific conclusions, by examination of extra-penal legislation, there have been elucidated the newest formulations that can be treated as basic principles in the cases of Labour Law infringement. At the same time, in order to fortify the scientific position, the author has performed a profound analysis of modern doctrine and national Case law. As a result, there have been formulated new conclusions which are seemed to be relevant for the further implementation in the penal doctrine as well as proposals of lege ferenda.

Keywords