Informacijos Mokslai (Dec 2018)

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys

  • Zenona Atkočiūnienė

Journal volume & issue
no. 83

Abstract

Read online

[tekstas lietuvių kalba]

Keywords