Ochrona Dziedzictwa Kulturowego (2020-12-01)

Adaptacja laboratorium maszynowego dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych i Wyższej Szkoły Budowy Maszyn na bibliotekę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

  • Elżbieta Grodzka

DOI
https://doi.org/10.35784/odk.1918
Journal volume & issue
no. 9
pp. 29 – 41

Abstract

Read online

Budynek laboratorium maszyn powstał w latach w 1905–1907, jako ostatni element kompleksu dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych na wrocławskim Ołbinie. Obiekt został dość mocno zniszczony w trakcie II wojny światowej. W latach 60. XX w. zachowane resztki budowli zostały, w sposób dość prowizoryczny, odbudowane i zaadaptowane na warsztat mechaniki precyzyjnej dla Politechniki Wrocławskiej. Na początku XXI w. rozpoczęto działania rewitalizacyjne mające na celu przekształcenie zabytkowego kompleksu w nowoczesny kampus edukacyjny. Budynek dawnego laboratorium maszynowego przeznaczono do odbudowy i adaptacji na bibliotekę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Projekt został poprzedzony badaniami i analizami historycznymi. Prace przeprowadzono w latach 2014-2017.

Keywords