In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

İş Modeli, İş Modeli İnovasyonu ve Strateji Business Model, Business Model Innovation and Strategy

İşletme Araştırmaları Dergisi. 2018;10(4):1066-1099 DOI 10.20491/isarder.2018.563

 

Journal Homepage

Journal Title: İşletme Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1309-0712 (Print)

Publisher: Isarder

LCC Subject Category: Social Sciences: Commerce: Business

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Edip Sabahattin METE

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Günümüzde işletmeler, küreselleşme sonucu artan rekabet ortamında rekabet avantajını elde etmek için kârlı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmışlardır. İnovasyon, sürdürülebilir başarı için en temel ihtiyaç olan farklılaşmayı beraberinde getirmektedir. Teknolojik inovasyon, bilginin giderek önem kazandığı küreselleşen ekonomilerde işletmelerin rekabet avantajını nasıl elde edebildiğini ve sürdürebildiğini açıklamayı amaç edinmiştir. Teknolojik inovasyonun endüstrinin ve işletmelerin kârlılık durumlarına etkileri hakkında öngörüde bulunmak, işletmelerin sahip olduğu kabiliyetlerin kendi performansları üzerindeki etkilerini açıklamak ve öngörmek, bu kabiliyetlerin kullanılması yönünde yararlı olacak planların veya stratejilerin nasıl olması ve ne şekilde hayata geçirilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunmak amacıyla çoğu araştırmacı sosyal bilimlerden faydalanmaktadır. Bu çalışmada iş modeli, iş modeli inovasyonu, strateji ve yaşam döngüleri arasındaki ilişki birçok farklı durum açısından incelenmekte olup, işletme yöneticilerinin ve yatırımcıların yararlı iş modelleri oluşturabilme ve uygulayabilme yönünde doğru kararlar alabilmeleri için bazı önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca, Rogers’ın İnovasyon Eğrisi’nin Türkçe versiyonunun “5K” olarak literatüre katılması sağlanmıştır.