Annales Etyka w Życiu Gospodarczym (2018-07-01)

Wolontariat pracowniczy. Partycypacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa czy nowa forma wyzysku?

  • Aniela Dylus

DOI
https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.2.02
Journal volume & issue
Vol. 21, no. 2
pp. 29 – 42

Abstract

Read online

-