Revista Catalana de Dret Públic (2020-11-01)

Mesures per combatre la pandèmia de la COVID-19. Austràlia

  • Marta Poblet,
  • Aaron M. Lane,
  • Kelsie Nabben

DOI
https://doi.org/10.2436/rcdp.i0.2020.3562
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 0
pp. 276 – 288

Abstract

Read online

Informe sobre les actuacions relatives a la COVID-19 a Austràlia.

Keywords