Türkiye’nin Dış Politikası Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni Yaklaşımlar

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2018;5(2):195-199 DOI 10.26513/tocd.450544

 

Journal Homepage

Journal Title: Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

ISSN: 2147-7523 (Print)

Publisher: Sakarya University

Society/Institution: Middle East Institute

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Mustafa ÖZTOP

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

Türk dış politikası Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren bazı temel ilkeler çerçevesinde şekillenmiştir. Batıcılık ve statükoculuk olarak en başta gelen bu temel ilkeler zaman zaman değişiklik gösterme eğilimine girse de genel olarak Türk dış politikasında önemlerini korumuşlardır. Son yılların özellikle de Ak Parti döneminin dış politikasını konu edinen kitap, Türk dış politikasında yaşanan değişimi dış politikaya etki eden birçok unsur üzerinden ele almıştır. Bu unsurları ana hatlarıyla kültürel diplomasi, normlar, insan hakları, paradigmalar, enerji, basın, NATO, Avrupa, Afrika ve İran ile ilişkiler şeklinde sıralayabiliriz. Tüm bunlarla Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde Türkiye’nin dış politikasında görülen yeni eğilimler, yeni yönelimler ve yeni yaklaşımlar ile dış politikadaki seyir ve değişim açıklanmaya çalışılmıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İdris Demir’in editörlüğünü yaptığı kitap, 13 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden 11 tanesi akademik makale olarak, diğer 2 tanesi de kronolojiyi ortaya koyan bir rapor şeklinde ele alınmıştır. Yazarların büyük çoğunluğu akademisyen kimliğine sahiptir. Genel olarak kitabın geniş bir kitleye yönelik olarak yazıldığı algısı oluşmakla birlikte özellikle normlar konusu tamamen akademisyen ve uzmanlara yönelik olarak ele alınmıştır. Kitapta öne çıkan başlıklar şunlardır; “Normlar ve Uluslararası İlişkiler: Türkçe Yazın İçin Geç Kalınmış Bir Araştırma Gündemi”, “Türkiye Dış Politikasında İnsan Hakları: Sorundan Değere Bir Dönüşüm Hikayesi”, “Türkiye’nin Dış Politikasında Yeni Osmanlıcılık: Mit mi? Gerçek mi?”, “Enerji Köprüsünden Enerji Merkezine Türkiye”, “Türkiye’nin Devrim Sonrası İran ile İlişkileri” ve “Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü”.