Geoforum Perspektiv (May 2021)

Anvendelsen af historiske grønlandske flyfotos i klimaforskningen

  • Niels Jákup Korsgaard

DOI
https://doi.org/10.5278/ojs.perspektiv.v20i38.6679
Journal volume & issue
Vol. 20, no. 38

Abstract

Read online

For at forstå hvordan gletsjere og indlandsis reagerer på nuværende klimaforandringer, og bestemme bidraget ved afsmeltning og kælvning til den globale havniveaustigning, monitoreres ismasserne på Grønland. Klima- og GPS-stationer placeret på isen i giver løbende oplysninger om bl.a. indstråling, lufttemperatur, nedbør og højdeændringer, mens det store overblik leveres med remote sensing fra fly og satellitter. Den moderne æra med primært satellitbaseret radar- og lasermåling af ismasserne begyndte i Grønland tidligt i 1990’erne, men det er muligt at finde direkte observationer af isen tilbage til starten af 1930’erne i de ca. 224.000 grønlandske flyfotos der findes i arkivet hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitet (SDFE). I 2008 begyndte en forskergruppe ved Statens Naturhistoriske museum (SNM) at arbejde med SDFE’s historiske flyfotos, og blev godt hjulpet på vej af at digitaliseringen af (fly-) rutekortene og andre nødvendige arkivalier netop var afsluttet. Her gennemgås de anvendte teknikker, hvilke oplysninger om det dynamiske grønlandske landskab der kan hentes ud af historiske flyfotos, og de afledte forskningsmæssige resultater, med vægt på forskningen ved SNM.