Naratyvinė vaizduotė kaip etikos problema

Problemos. 2015;88(88) DOI 10.15388/Problemos.2015.88.8484

 

Journal Homepage

Journal Title: Problemos

ISSN: 1392-1126 (Print); 2424-6158 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Philosophy (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: English, Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Benediktas Gelūnas
Kristupas Sabolius

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 18 weeks

 

Abstract | Full Text

Straipsnyje teigiama, kad naratyvinė vaizduotė yra būtina etikos sąlyga dėl trijų pagrindinių priežasčių: naratyvinės asmens tapatybės, naratyvinio Kito ir naratyvinio bendro pasaulio sintezių. Tyrimo kontekstą sudaro fenomenologinė vaizduotės kaip intencionalios sąmonės veiklos samprata, aristoteliškoji poiesis ir praxis sąsaja bei hermeneutinis naratyvo kaip pamatinės supratimo struktūros traktavimas. Remiantis daugiausia Richardo Kearney’io veikalais, darbe implicitiškai ir eksplicitiškai svarstomi etiniai naratyvumo aspektai, taip pat naratyvinės etikos kaip vidurio kelio tarp reliatyvizmo ir absoliutizmo pozicija.