Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte ale Educatiei (Dec 2016)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ

  • Carolina PLATON,
  • Natalia Buraga

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 5 (95)

Abstract

Read online

В статье рассматриваются основные методологические и концептуальные проблемы, связанные с понятием личностных ресурсов. Обобщаются имеющиеся подходы к выявлению ресурсов личности. Ресурсы личности анализируются как резерв личности и личностный потенциал.ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE PROBLEMEI RESURSELOR PERSONALEÎn articol sunt examinate principalele probleme metodologice şi conceptuale legate de noţiunea „resurse personale”. Este prezentată o generalizare a abordărilor privind resursele personalităţii, fiind considerate drept rezervă a personali­tăţii şi potenţial personal. CONCEPTUAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF PERSONAL RESOURCESThis article examines the main methodological and conceptual problems associated with the notion of personal resources. There are generalized the existing approaches to the personal resources. Approaches to resources like the individual reserve and personal potential are also analyzed.

Keywords