Іноземні мови (Feb 2016)

Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами коміксів

  • М. Б. Щербина

DOI
https://doi.org/10.32589/im.v0i1.122587
Journal volume & issue
Vol. 85, no. 1
pp. 31 – 36

Abstract

Read online

У статті подано аналіз сучасного стану методики викладання іноземних мов сучасними засобами навчання, досліджено креолізований текст, власне комікс, як засіб навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України. Так, розкрито історію популяризації графічної літератури, її креолізовану природу і, як наслідок, можливі переваги її застосування на заняттях з іноземної мови. У результаті аналізу сучасних підручників з іноземних мов запропоновано шляхи вдосконалення організації практичних занять з іноземних мов у вищій школі. Зважаючи на досягнення науково-технічного процесу, запропоновано шляхи розробки навчальних коміксів і стратегії їх застосування у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів філологічних спеціальностей.

Keywords