Kodno preklapljanje v Ciceronovih pismih Atiku

Keria: Studia Latina et Graeca. 2018;20(1):5-30 DOI 10.4312/keria.20.1.5-30

 

Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: Latin, Slovenian, English, Greek, Modern (1453-)

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Mateja Počkaj

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Članek osvetljuje pojav kodnega preklapljanja v latinščini, pri čemer se osredotoča na Ciceronova pisma Atiku. Zmotno je prepričanje, da je dvojezičnost moderen pojav, saj je že v antiki izpričana v številnih literarnih in neliterarnih dokumentih. Dokaz, da sta bili grščina in latinščina kot najbolj razširjena in izpričana jezika v tedaj poznanem svetu v nenehnem stiku, so številni pisni viri, ki odražajo položaj, pomen in prestižnost enega in drugega jezika v različnih slojih antičnih družb. Zanimiv primer izposojanja je kodno preklapljanje, katerega najbolj znani primer je Ciceronova literarna zapuščina (zlasti njegov korpus zasebnih pisem). Pri njem je grščina jezik intimnosti, znak intimnega odnosa s sogovorcem (najpogosteje je to Ciceronov prijatelj Atik), dokaz kulturne superiornosti in izobraženosti, hkrati pa način ohranjanja distance do izrečenih trditev. Članek z vidika modernega razumevanja dvojezičnosti in kodnega preklapljanja pojasnjuje omenjene pojave v izbranih Ciceronovih pismih.