Endonezya’da İran ve Suudi Arabistan Dış Politika Hedeflerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması

İran Çalışmaları Dergisi. 2019;3(1):121-147 DOI 10.33201/iranian.547988

 

Journal Homepage

Journal Title: İran Çalışmaları Dergisi

ISSN: 2536-5029 (Print); 2651-4370 (Online)

Publisher: Sakarya University

Society/Institution: Middle East Institute

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe: History of Asia | Language and Literature: Indo-Iranian languages and literature

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Muhammad Ravi (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ORTA DOĞU ENSTİTÜSÜ, ORTADOĞU ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI), ORTADOĞU ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ))

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 15 weeks

 

Abstract | Full Text

Coğrafi bir perspektiften bakıldığında Endonezya ile iki büyük İslam mezhebini destekleyen İran ve Suudi Arabistan dünyanın farklı bölgelerinde bulunmaktadır. Coğrafi uzaklığa rağmen dünyadaki Müslümanların çoğunluğunu barındıran Endonezya, İran ve Suudi Arabistan'ın dini etkilerini kullanmaları için uygun bir yer olmaktadır. İran ve Suudi Arabistan bir dizi karşıt ideolojiye sahip olmaları sebebiyle siyasal etkilerini genişletme çabasındadırlar. Bu makale, İran ve Suudi Arabistan’ın Endonezya’daki dış politika hedeflerini karşılaştırmalı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.  Makale iki ülkenin Endonezya'daki dış politika hedeflerini analiz ederek başlamaktadır. Daha sonra, aralarında karşılaştırmalı bir çalışma yapılmaktadır. Makalede geçmiş literatürlerde kullanılan ikincil veriler kullanılmıştır. Teorik yaklaşım olarak İran ve Suudi Arabistan'ın hedeflerini belirlemek için neorealizm perspektifi temel alınmıştır. Makalenin sonucunda ülkelerin hedeflerinin daha çok ekonomi kaynaklı olmasına rağmen zaman içinde dini yönün iki ülkenin dış politika hedeflerinde baskın bir rol oynamaya başladığı sonucuna varılmıştır.