Central European Political Studies Review (2009-04-01)

Císař, Ondřej: Politický aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace

  • Ondřej Novotný

Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1
pp. 75 – 77

Abstract

Read online

Knižní recenze / Book review.