Névtani Értesítő (Dec 2021)

Onomastics between Sacred and Profane [Névkutatás a szent és a profán között]

  • VIVIEN SARNYAI

Journal volume & issue
Vol. 43

Abstract

Read online

-