Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne - studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych

Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 2016;(7 (9)):91-111

 

Journal Homepage

Journal Title: Archiwa - Kancelarie - Zbiory

ISSN: 1895-9075 (Print); 2544-5685 (Online)

Publisher: Nicolaus Copernicus University in Toruń

Society/Institution: Institute of History and Archival Science, NCU in Toruń

LCC Subject Category: Auxiliary sciences of history | Bibliography. Library science. Information resources

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: Russian, Belarusian, English, Slovak, Ukrainian, Lithuanian, Czech, Polish, German

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Magdalena Wiśniewska-Drewniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 40 weeks

 

Abstract | Full Text

Artykuł jest studium porównawczym dwóch cyfrowych archiwów społecznych (Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl oraz Bronowickiego Archiwum Społecznego)na podstawie badań terenowych tychże archiwów przeprowadzonych w ramach strategii studium przypadku. Autorka w skrócie prezentuje zastosowaną metodologię, przebieg badania oraz wykorzystane źródła (wywiady, obserwacje, artykuły naukowe i prasowe, strony internetowe i profile na portalach społecznościowych, dokumentacja urzędowa uzyskana w ramach dostępu do informacji publicznej). W dalszej części tekstu autorka zwraca uwagę na ujawniające się dzięki porównaniu zebranych danych podobieństwa oraz różnice między dwoma inicjatywami. Wśród podobieństw wymienia rodzaj gromadzonych przez archiwa materiałów (historie mówione w oryginale i kopie innych materiałów, zwł. fotografii), lokalna tematyka zasobów oraz wpływ specyfiki miejsca na kształt archiwum, a także realizowane cele społeczne i projektowy charakter działalności. Wśród różnic autorka zauważa odmienne sposoby gromadzenia, opisywania i udostępniania materiałów oraz archiwistyczne przygotowanie koordynatorki Bronowickiego Archiwum Społecznego.