Søkelys på Arbeidslivet (Jan 2018)

Et ord med i laget? Verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet i bygge- og anleggsprosjekter

  • Rolf K. Andersen,
  • Mona Bråten

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2018-04-03
Journal volume & issue
Vol. 35
pp. 277 – 293

Abstract

Read online

Ansattes medvirkning i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) gjennom verneombudsordningen har lange tradisjoner. I denne artikkelen diskuterer vi hvilken rolle verneombudene har i HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplasser i dag, og i hvilken grad verneombudene medvirker i HMS-arbeidet. En hovedkonklusjon er at verneombudene spiller en viktig rolle, men at deres medvirkning i HMS-arbeidet først og fremst blir av reaktiv karakter. Artikkelen bygger på en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere i bygg og anlegg våren 2017 samt kvalitative intervjuer fra fem store bygge- og anleggsprosjekter. En spørreundersøkelse blant arbeidsgivere i 2012 inngår også som en del av datagrunnlaget.

Keywords