In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Aprenentatge de l’estudiant universitari: un estudi de cas

Educar. 2020;56(1):201-217 DOI 10.5565/rev/educar.1087

 

Journal Homepage

Journal Title: Educar

ISSN: 0211-819X (Print); 2014-8801 (Online)

Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona

LCC Subject Category: Education: Education (General)

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: English, Catalan, Spanish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Josefa Rodríguez Pulido (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Josué Artiles Rodríguez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Mónica Guerra Santana (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Jorge Luís Mena Lorenzo (Universidad de Pinar Del Río)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Dominar els processos cognitius individuals i usar estratègies d’aprenentatge per part dels universitaris millora el seu rendiment. Ens proposem indagar en l’aprenentatge de l’alumnat universitari atenent el gènere a través d’un qüestionari EVAAU. Aquest instrument, validat mitjançant el judici d’experts i l’anàlisi factorial confirmatòria, consta de 31 ítems que es responen a través d’una escala Likert i que es troben agrupats en una estructura factorial de 5 dimensions que incideixen en els resultats de l’aprenentatge de l’universitari, responsable del 67,31% del total de la variància. Els resultats revelen diferències significatives de gènere, on la dimensió <em>Recursos educatius i d’aprenentatge</em> té major incompatibilitat d’igualtat de mitjanes, i l’<em>Organització dels temps</em> és la millor valorada. Es conclou remarcant la importància de les tècniques d’estudi abans de començar la carrera i de com el factor motivacional i la implicació del professorat influeix en el rendiment acadèmic. Aquesta informació contribueix a millorar la planificació i el coneixement de l’aprenentatge dels universitaris per part dels docents. La feina s’estructura en una breu explicació teòrica, el desenvolupament metodològic de l’estudi i la presentació dels resultats extrets, i per finalitzar la discussió i les conclusions de l’estudi.