Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law (Dec 2020)

Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2020

  • Agustí Pou Pujolràs,
  • Eva Pons Parera

DOI
https://doi.org/10.2436/rld.i74.2020.3567
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 74
pp. 189 – 205

Abstract

Read online

El text recull el comentari de les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua dictades durant el primer semestre de 2020.

Keywords