Ochrona Dziedzictwa Kulturowego (2020-12-01)

Konstrukcyjne drewno zabytkowe – rozszerzone metody badań na przykładzie dawnych więźb dachowych

  • Dominik Mączyński

DOI
https://doi.org/10.35784/odk.1291
Journal volume & issue
no. 9
pp. 73 – 81

Abstract

Read online

Dawne konstrukcje drewniane są integralnymi częściami zabytków. Konstrukcje te często są niedostatecznie rozpoznane i udokumentowane. Zawarte w nich informacje naukowe często są zacierane lub niszczone w czasie remontów lub w przypadku katastrof. Postęp w metodach badań drewna i ich interdyscyplinarny zakres umożliwia dzisiaj zgromadzenie wielu ważnych danych nie tylko dotyczących samej konstrukcji, ale historii obiektu i zmian jakie zaszły w środowisku, z którego pozyskany był budulec.

Keywords