Marife Dini Araştırmalar Dergisi (May 2011)

Klandan İmparatorluğaCengiz Han’ın, Soyu, Yetiştiği Ortam Çocukluğu Kişiliği ve Yasası -Psikotarih Bağlamında Bir Deneme-

  • H. Ahmet Özdemir

DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.3344256
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1

Abstract

Read online

Psikotarih, tarihle psikolojiyi buluşturan yeni bir disiplindir. Hattâ tarihi şahsiyetlerin psikolojisi olarak tanımlanabilir. Psikotarih ülkemizde henüz pek bilinmemektedir. Bu bilim dalı, insanın psikolojik motivasyonlarını anlamak için psikanalitik yaklaşımları kullanmaya çalışmaktadır. Acaba gerçekten psikanalistler kaynakların ve tarihçilerin sağladığı veriler ışığında tarihi şahsiyetlerin psikolojile-rini çözmeyi başarabilirler mi? Meselâ Cengiz Han’la (1162?-1227) soyu, yetiştiği ortam, kişiliği ve yasası arasında bir ilgi kurmak mümkün müdür? İşte bu makale bu soruların cevaplarına ulaşmayı denemektedir. Bu bağlamda, Temucin’in klandan imparatorluğa geçiş sürecinde hayatının ilk evrelerinde yaşadığı olayların ileriki hayatındaki izleri takip edilmiş ve şaşırtıcı bazı etkileşimlere dikkat çekilmekle yetinilmiştir.

Keywords