Ekonomiczne Problemy Turystyki (Dec 2017)

Use of Tows Analysis in Tourism and Recreation Strategy Planning by a Commune Governing the Hosting Area

  • Anna Szeliga-Duchnowska,
  • Bolesław Goranczewski

DOI
https://doi.org/10.18276/ept.2017.4.40-09
Journal volume & issue
Vol. 40

Abstract

Read online

Celem autorów artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania analizy TOWS, będącej odmienną formułą powszechnie znanej, choć nie w całości wykorzystywanej metody SWOT w projektowaniu strategii rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze recepcyjnym. W artykule przedstawiono dualizm metod ze względu na ich komplementarność i substytucyjność. Wskazano także na różnice wynikające z perspektywy postrzegania tych samych grup czynników w zależności od zastosowanej metody. Zaprezentowano utylitarny charakter analizy TOWS, która w połączeniu z analizą SWOT umożliwia dokonanie wyboru odpowiedniego wariantu strategii.

Keywords